strona główna | e-mail | mapa strony
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 lok. 136
Strona Główna | Aktualności | Galeria | O Nas | Członkowie Wspierający | Linki | Kontakt

Aktualne | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 |
15.04.2019r.

ZAPROSZENIE NA KRĘGLE

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić Was na doroczny Turniej Kręglarski

o Puchar Prezesa Oddziału Stołecznego SITP, który odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 17.30

w Klubie Hulakula przy ul Jagiellońskiej 82 b.

Zaproszenie dotyczy Koleżanki i Kolegów oraz sympatyków SITP i PSP

kontakt tel. 502-319-371 (gdyby coś było nie jasne)

Prezes Oddziału Stołecznego SITP

Ryszard Bownik

Ogłoszenie Do pobrania


11.03.2019r.

Informacje dodatkowe o regatach
Formularz zgłoszeniowy - Bolero 805 i Bingo 930


29.01.2019r.

Wyjazd techniczno-szkoleniowy do Grecji

Zarząd Oddziału Stołecznego SITP organizuje wyjazd szkoleniowy do GRECJI w dniach 25 września – 4 października 2019r.
W programie wyjazdu:

Ogłoszenie Do pobrania
Szczegółowe informacje Do pobrania


29.01.2018r.

Plan zamierzeń integracyjnych i naukowo-technicznych SITP Oddział Stołeczny w 2019 roku

Informacje dodatkowe o planie


23.02.2017r.

SKŁADKI CZŁONKÓW ODDZIAŁU STOŁECZNEGO SITP

Zarząd Główny SITP działając na podstawie § 27 pkt 9 Statutu SITP ustalił następujące wysokości składek członkowskich:

Składki wpłacamy do połowy bieżącego roku, przed imprezami Oddziału, z których korzystamy !!!

Udokumentowana wpłata składki jest podstawą do uzyskania niższych opłat przez członków Oddziału Stołecznego w imprezach naukowo-technicznych, organizowanych przez SITP. Ponadto zwraca się wielokrotnie tym członkom, którzy chcą aktywnie brać udział w imprezach organizowanych w Oddziale Stołecznym SITP. Wystarczy tylko chcieć!

Prosimy o dopełnienie obowiązku opłacenia zaległych i bieżących składek przelewem na konto Oddziału Stołecznego:

49 1090 1870 0000 0005 0400 2696
w Banku Zachodnim WBK S.A.
Z podaniem imienia, nazwiska, koła przy ..., i dopiskiem "składka za ... rok".

Gdyby forma przelewu nastręczała trudności, zawsze można zwrócić się do skarbnika macierzystego Koła, który przyjmie wpłatę.

Koleżanko i Kolego nie czekaj, bo zapomnisz - wpłać już dzisiaj!!!

W imieniu Zarządu Oddziału Stołecznego SITP
Ryszard Bownik
Skarbnik Oddziału Stołecznego SITP


27.11.2016r.

KARTA ZAWODOWA INŻYNIERA

1 stycznia 2013 r. w Polsce, jako jednym z 9 pierwszych krajów, ruszyło wydawanie inżynierom Karty Zawodowej Inżyniera.

Zgodnie z Dyrektywą Rady i Parlamentu Europejskiego "legitymacja ta jest niezbędna do ułatwienia czasowej mobilności i czasowego uznawania kwalifikacji w ramach systemu automatycznego uznawania kwalifikacji, a także do promowania uproszczonego procesu uznawania kwalifikacji w ramach systemu ogólnego. Legitymacja powinna być wydawana na wniosek specjalisty oraz po przedstawieniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu związanych z nimi procedur w zakresie przeglądu i weryfikacji przez właściwe organy".


Art. 4a zmienionej Dyrektywy:

"Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy do wydawania europejskich legitymacji zawodowych. Organy te zapewniają bezstronne, obiektywne i terminowe rozpatrywanie wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej. Ośrodki wsparcia (...) również mogą pełnić funkcje właściwego organu do celów wydania europejskiej legitymacji zawodowej. Państwa członkowskie dopilnują, aby właściwe organy informowały obywateli, w tym ewentualnych wnioskodawców, o korzyściach związanych z posiadaniem europejskiej legitymacji zawodowej w przypadkach, w których jest ona dostępna".

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT podpisała stosowne umowy z Europejską Federacją Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI), na podstawie której można wydawać polskim inżynierom powyższy dokument.

Więcej informacji dostępne jest pod adresem: www.not.org.pl


strona główna | aktualności | o nas | członkowie wspierający | linki | kontakt tel. 0-22 620 32 25
0-22 319 92 02
fax. 0-22 620 21 16
Numer konta bankowego:
Bank Zachodni WBK S.A.
49 1090 1870 0000 0005 0400 2696

Jesteś naszym: gościem.
Ostatnia aktualizacja: 15 04 2019r.
created by mateusz fliszkiewicz & marcin kowalski