strona główna | e-mail | mapa strony
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 lok. 136
Strona Główna | Aktualności | Galeria | O Nas | Członkowie Wspierający | Linki | Kontakt

Aktualne | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 |
15.06.2021r.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w związku z nadzwyczajną sytuacją stanu epidemii, biuro Oddziału Stołecznego SITP jest nieczynne. Prosimy o kontakt drogą mailową. Organizacja wszelkich przedsięwzięć integracyjnych zostaje zawieszona. Konferencje i seminaria organizowane są w formie online na profesjonalnej, bezpiecznej platformie internetowej Virtual Meeting System (VMS) SITP. Wszelkie informacje będą przekazywane na bieżąco w zależności od rozwoju sytuacji w Polsce.

Ryszard Bownik
Prezes Oddziału Stołecznego SITP


01.06.2021r.

XI Zebranie Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP.

Zarząd Oddziału Stołecznego SITP informuje o XI Zebraniu Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP w dniu 22 czerwca 2021 r. o godzinie 17:00 w pierwszym terminie lub o godzinie 17:15 w drugim terminie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe informacje Do pobrania Instrukcja logowania Do pobrania


04.05.2021r.

Walne Zebranie Członków Koła SITP przy KW PSP w dniu 19 maja 2021 roku

Zarząd Koła SITP przy KW PSP zwołuje Walne Zebranie Członków Koła SITP przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie w dniu 19 maja 2021 r. o godz. 17:00 w pierwszym terminie lub o godz. 17:15 w drugim terminie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe informacje Do pobrania Porządek obrad Do pobrania


10.01.2020r.

SKŁADKI CZŁONKÓW ODDZIAŁU STOŁECZNEGO SITP

Zarząd Główny SITP działając na podstawie § 27 pkt 9 Statutu SITP ustalił następujące wysokości składek członkowskich:

Składki wpłacamy do połowy bieżącego roku, przed imprezami Oddziału, z których korzystamy !!!

Udokumentowana wpłata składki jest podstawą do uzyskania niższych opłat przez członków Oddziału Stołecznego w imprezach naukowo-technicznych, organizowanych przez SITP. Ponadto zwraca się wielokrotnie tym członkom, którzy chcą aktywnie brać udział w imprezach organizowanych w Oddziale Stołecznym SITP. Wystarczy tylko chcieć!

Prosimy o dopełnienie obowiązku opłacenia zaległych i bieżących składek przelewem na konto Oddziału Stołecznego:

49 1090 1870 0000 0005 0400 2696
w Banku Zachodnim WBK S.A.
Z podaniem imienia, nazwiska, koła przy ..., i dopiskiem "składka za ... rok".

Gdyby forma przelewu nastręczała trudności, zawsze można zwrócić się do skarbnika macierzystego Koła, który przyjmie wpłatę.

Koleżanko i Kolego nie czekaj, bo zapomnisz - wpłać już dzisiaj!!!

W imieniu Zarządu Oddziału Stołecznego SITP
Ryszard Bownik
Skarbnik Oddziału Stołecznego SITP


09.01.2020r.

KARTA ZAWODOWA INŻYNIERA

1 stycznia 2013 r. w Polsce, jako jednym z 9 pierwszych krajów, ruszyło wydawanie inżynierom Karty Zawodowej Inżyniera.

Zgodnie z Dyrektywą Rady i Parlamentu Europejskiego "legitymacja ta jest niezbędna do ułatwienia czasowej mobilności i czasowego uznawania kwalifikacji w ramach systemu automatycznego uznawania kwalifikacji, a także do promowania uproszczonego procesu uznawania kwalifikacji w ramach systemu ogólnego. Legitymacja powinna być wydawana na wniosek specjalisty oraz po przedstawieniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu związanych z nimi procedur w zakresie przeglądu i weryfikacji przez właściwe organy".


Art. 4a zmienionej Dyrektywy:

"Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy do wydawania europejskich legitymacji zawodowych. Organy te zapewniają bezstronne, obiektywne i terminowe rozpatrywanie wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej. Ośrodki wsparcia (...) również mogą pełnić funkcje właściwego organu do celów wydania europejskiej legitymacji zawodowej. Państwa członkowskie dopilnują, aby właściwe organy informowały obywateli, w tym ewentualnych wnioskodawców, o korzyściach związanych z posiadaniem europejskiej legitymacji zawodowej w przypadkach, w których jest ona dostępna".

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT podpisała stosowne umowy z Europejską Federacją Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI), na podstawie której można wydawać polskim inżynierom powyższy dokument.

Więcej informacji dostępne jest pod adresem: www.not.org.pl


strona główna | aktualności | o nas | członkowie wspierający | linki | kontakt tel. 0-22 620 32 25
0-22 319 92 02
fax. 0-22 620 21 16
Numer konta bankowego:
Bank Zachodni WBK S.A.
49 1090 1870 0000 0005 0400 2696

Jesteś naszym: gościem.
Ostatnia aktualizacja: 15 06 2021r.
created by mateusz fliszkiewicz & marcin kowalski