strona główna | e-mail | mapa strony
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 lok. 136
Strona Główna | Aktualności | Galeria | O Nas | Członkowie Wspierający | Linki | Kontakt

IX ZDKOS | Władze Oddziału | Deklaracja członkowska | Statut | Historia


IX Zebranie Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP

W dniu 22 listopada 2013 r. na sali konferencyjnej w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, przy ul. Podchorążych 38 odbyło się IX Zebranie Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP, na którym delegaci reprezentujący członków Kół naszego Stowarzyszenia dokonali wyboru nowych władz Oddziału Stołecznego SITP. W uroczystości otwarcia Zebrania Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP udział wzięli: generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, kol. Bronisław Skaźnik Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, st. płk. w st. spocz. Henryk Jaworski członek honorowy SITP, przedstawiciele członków wpierających oraz wielu innych zaproszonych gości honorowych Oddziału Stołecznego SITP.

Zebranie poprowadził kol. Bogdan Przysłupski wybrany jednomyślnie na przewodniczącego Zebrania.

Prezes Oddziału Stołecznego SITP kol. Krzysztof Dąbrowski poinformował zebranych, że za osiągnięcia w działalności stowarzyszeniowej, przyznane zostały odznaki NOT i SITP koleżankom i kolegom z Oddziału Stołecznego SITP. Wyróżnionym odznaki wręczył Prezes SITP kol. Bronisław Skaźnik, a osobiste gratulacje złożył Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.

Kol. Krzysztof Dąbrowski dokonał aktu wyróżnienia członków wspierających Oddziału Stołecznego SITP. Świadectwa za 2013 rok, w bardzo ładnej formie graficznej, wręczyli wiceprezesi Oddziału Koledzy Paweł Janik, Marek Podgórski.

W celu sprawnego przebiegu Zebrania przegłosowano uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, regulaminu obrad, trybu głosowania, powołania komisji uchwał i wniosków oraz komisji wyborczo-skrutacyjnej i regulaminów ich pracy, a po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej - uchwałę o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Stołecznego SITP w ubiegłej kadencji 2008-2013 przedstawił Kol. Krzysztof Dąbrowski dotychczasowy Prezes Oddziału.
Informacja o działalności w latach 2008-2013

Komisja wyborczo-skrutacyjna w składzie: kol. Paweł Wróbel (przewodniczący Komisji), kol. Wioletta Sidoruk-Ciołek oraz Łukasz Lipka przygotowała listy wyborcze, a akcie głosowania sporządziła protokół z wyborów.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Oddziału Stołecznego SITP został ponownie kol. Krzysztof Dąbrowski uzyskując olbrzymie poparcie ze strony delegatów w liczbie 43 na 44 oddane głosy.

Członkami Zarządu Oddziału Stołecznego SITP zostali wybrani koledzy: Ireneusz Kopczyński, Cezary Pietruch, Waldemar Jaskółowski, Antoni Celej, Paweł Janik, Marek Podgórski, Ryszard Bownik, Jan Czardybon, Mariusz Kowszun i Rafał Szczypta. Zastępcami członków Zarządu Oddziału zostali koledzy: Andrzej Ratyński i Bogdan Grochowski.

Podczas Zebrania wybrano członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Stołecznego SITP. Zostali nimi koledzy: Bogdan Przysłupski, kol. Waldemar Wysowski oraz Andrzej Krauze.

W wyniku wyborów został zmieniony skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału Stołecznego SITP, który przedstawia się następująco: kol. Paweł Adamczyk, kol. Piotr Wojtaszewski oraz kol. Grażyna Borowska-Komenda.

Delegatem Oddziału Stołecznego SITP do Rady Stołecznej NOT został wybrany ponownie kol. Marek Borowski-Komenda.

Po wyborach przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Kol. Antoni Celej przedstawił projekt uchwały programowej. Po zakończeniu dyskusji, w trakcie której zgłoszono kilka uzupełnień, przyjęto jednomyślnie Uchwałę Programową IX Zebrania Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP.

Przewodniczący Zebrania złożył gratulacje i życzenia nowo wybranym władzom Oddziału Stołecznego SITP i poprosił o zabranie głosu przez Prezesa wybranego na IX Zebraniu Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP.

Prezes Oddziału Stołecznego SITP kol. Krzysztof Dąbrowski, podziękował za oddane na niego głosy oraz przedstawił swoją wizję pracy nowego Zarządu.

Przewodniczący Zebrania stwierdził zrealizowanie wszystkich punktów porządku obrad. Poprosił przewodniczących komisji o przekazanie do Prezydium Zebrania materiałów z prac komisji. Podziękował delegatom, gościom, a następnie zamknął obrady IX Zebrania Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP.

Sekretarz Oddziału Stołecznego SITPPrezes Oddziału Stołecznego SITP
Cezary PietruchKrzysztof Dąbrowski
strona główna | aktualności | o nas | członkowie wspierający | linki | kontakt tel. 0-22 620 32 25
0-22 319 92 02
fax. 0-22 620 21 16
Numer konta bankowego:
Bank Zachodni WBK S.A.
49 1090 1870 0000 0005 0400 2696

Jesteś naszym: gościem.
Ostatnia aktualizacja: 06 05 2021r.
created by mateusz fliszkiewicz & marcin kowalski