strona główna | e-mail | mapa strony
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 lok. 136
Strona Główna | Aktualności | Galeria | O Nas | Członkowie Wspierający | Linki | Kontakt

XI ZDKOS | Władze Oddziału | Deklaracja członkowska | Statut | Historia

Tekst jednolity Statutu SITP uchwalony przez VII ZDO SITP w dniu 26 listopada 2011 r. w Sękocinie i zarejestrowany postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 października 2012 r.

S T A T U T
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – w skrócie SITP.

§ 2
Terenem działalności SITP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą władz naczelnych miasto stołeczne Warszawa.

§ 3
SITP jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie obowiązującego Prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 4
SITP może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji naukowo - technicznych, o tym samym lub podobnym zakresie działalności.

§ 5
Strukturę organizacyjną SITP tworzą oddziały, jako terenowe jednostki organizacyjne, w których mogą być tworzone koła.

§ 6
Oddziały SITP mogą uzyskać osobowość prawną w trybie określonym ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Główny na wniosek zainteresowanego oddziału.

§ 7
1. Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, z napisem w środku: Zarząd Główny w Warszawie, lub Zarząd Oddziału (w) ...
2. SITP może posiadać własny sztandar, znak, odznakę członkowską, odznakę honorową i odznakę członka honorowego SITP, na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 8
SITP opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
...

Więcej

strona główna | aktualności | o nas | członkowie wspierający | linki | kontakt tel. 0-22 620 32 25
0-22 319 92 02
fax. 0-22 620 21 16
Numer konta bankowego:
Bank Zachodni WBK S.A.
49 1090 1870 0000 0005 0400 2696

Jesteś naszym: gościem.
Ostatnia aktualizacja: 02 03 2023r.
created by mateusz fliszkiewicz & marcin kowalski