strona główna | e-mail | mapa strony
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 lok. 136
Strona Główna | Aktualności | Galeria | O Nas | Członkowie Wspierający | Linki | Kontakt

Aktualne | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 |
 23.12.2012r.

Życzenia Świąteczne


18.12.2012r.

KOMUNIKAT NR 1

III WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH
PROJEKTOWANIE WENTYLACJI POŻAROWEJ

Organizatorzy, odpowiadając na liczne postulaty zainteresowanych udziałem w Warsztatach, uprzejmie informują o wydłużeniu terminów zgłoszeń uczestników. Niższe opłaty podane w załączonej karcie zgłoszenia obowiązują do 31 grudnia 2012 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 stycznia 2013 r. W dalszym ciągu ze względu na ograniczona liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Prezes Oddziału Stołecznego SITP
Krzysztof Dąbrowski          

Nowa karta zgłoszeń: Do pobrania


21.11.2012r.

Komunikat
III Warsztaty
"WENTYLACJA POŻAROWA"

Po raz trzeci Oddział Stołeczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy udziale firm BSH Klima Polska sp. z o.o. i SMAY sp. z o.o. organizuje "Warsztaty Wentylacja Pożarowa".

Jak zwykle planowane są zajęcia w układzie dwudniowym w terminie 17-18 stycznia 2013 r. Tym razem Warsztaty odbędą się poza Warszawą w pięknym ośrodku szkoleniowym EXPLORIS w Serocku. Dobra baza hotelowa ze świetnym zapleczem rekreacyjnym Ośrodka pozwalają przypuszczać, że oprócz poszerzenia wiedzy z zakresu projektowania wentylacji pożarowej uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego z dala od miejskiego zgiełku.

Warsztaty skierowane są do wszystkich, którzy profesjonalnie zajmują się projektowaniem, uzgadnianiem lub odbiorami instalacji i urządzeń wentylacji pożarowej tj. do projektantów, instalatorów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz pracowników wydziałów kontrolno-rozpoznawczych w komendach Państwowej Straży Pożarnej.

Wykładowcami są wybitni specjaliści z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Techniki Budowlanej oraz współpracownicy firm współorganizujących warsztaty.

Uczestnikom kursu zapewniamy profesjonalne materiały szkoleniowe, w tym płytę CD zawierającą wygłaszane referaty, wybrane teksty źródłowe i informacje o dostępnych na rynku urządzeniach i technologiach, a także świadectwo potwierdzające ukończenie kursu. Program Warsztatów, koszty uczestnictwa, formularz zgłoszenia i pozostałe szczegółowe informacje przedstawiamy w załączeniu.

Prezes Oddziału Stołecznego SITP
Krzysztof Dąbrowski          

Zaproszenie na Warsztaty: Do pobrania


07.12.2012r.

Wigilia SITP


13.09.2012r.

UWAGA CZŁONKOWIE ODDZIAŁU STOŁECZNEGO SITP !!!

Historycznie w październiku wypada miesiąc oszczędności, dlatego też korzystajmy z okazji dobrego ulokowania 84 zł na koncie Oddziału Stołecznego SITP.
Tyle wynosi niezmienna roczna składka członka zwyczajnego SITP. Student uiszcza 12 zł.
Udokumentowana wpłata składki jest podstawą do uzyskania niższych opłat dla członków Oddziału Stołecznego na imprezach naukowo-technicznych, organizowanych przez inne oddziały SITP. Ponadto zwraca się wielokrotnie tym członkom, którzy chcą aktywnie brać udział w imprezach organizowanych w Oddziale Stołecznym. Wystarczy tylko chcieć!

Proszę zatem o dopełnienie obowiązku opłacenia składki przelewem na konto Oddziału Stołecznego:

49 1090 1870 0000 0005 0400 2696
w Banku Zachodnim WBK S.A.
Z podaniem imienia, nazwiska, koła przy ..., i dopiskiem "składka za 2012 r.".

Gdyby forma przelewu nastręczała trudności, zawsze można zwrócić się do skarbnika macierzystego Koła, który przyjmie wpłatę. Wpłaty składek proszę dokonać do 30 października br.

Z koleżeńskim pozdrowieniem    
Krzysztof Dąbrowski          
Prezes Oddziału Stołecznego SITP


19.09.2012r.

ODDZIAŁ STOŁECZNY STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA
KOŁO PRZY CNBOP-PIB

oraz

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

zapraszają w dniu 19 października 2012 r.
do Instytutu Badawczego Leśnictwa (sala konferencyjna duża); Sękocin Stary k. Warszawy, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn, na:

IX KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ
"STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG)"

Szanowni Państwo!

Tegoroczna konferencja jest poświęcona przedstawieniu i omówieniu istotnych zmian/rozwoju jakie miały miejsce w dziedzinie SUG od poprzedniej VIII konferencji "SUG-owskiej" w 2010 r. Konferencja będzie także okazją do podsumowania działań z tego okresu zmierzających do rozwoju dziedziny w Polsce.

W obszarze legislacyjnym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, wchodzące w życie w lipcu 2013 r., określi w sposób zasadniczy warunki funkcjonowania rynku krajowego SUG i w związku z tym dokument ten wymaga szczególnego omówienia (referat 1 programu konferencji; program do pobrania poniżej).

Na konferencji zostaną przedstawione kierunki rozwoju SUG gazowych (SUG-G) zakresie podzespołów, jak i ostatnie rozpoznania dotyczące odciążenia ciśnieniowego przestrzeni chronionych oraz potencjalnego wpływu SUG-G na sprzęt IT (referat 2). Interesująco zapowiada się część konferencji poświęcona urządzeniom gaśniczym pianowym/quasi-pianowym w aspektach: (1) ochrony przestrzeni gastronomicznych i (2) zapewnienia właściwego dozowania środków pianotwórczych w urządzeniach gaśniczych tryskaczowych i zraszaczowych (referaty 3 i 4). Tradycyjnie silnie reprezentowane będą na konferencji stałe urządzenia gaśnicze wodne: (1) w zakresie zasilania wodą z zastosowaniem pomp pożarowych (referat 5), jak i poprzez praktyczne spojrzenie i wnioski z budowy urządzeń tryskaczowych w kraju (referat 6).

Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja SUG będzie dla Państwa satysfakcjonująca merytorycznie i organizacyjnie i przyczyni się do dalszego rozwoju tej interesującej dziedziny w naszym kraju. Konferencja jest objęta patronatem medialnym kwartalnika "Ochrona Przeciwpożarowa" i miesięcznika "Przegląd Pożarniczy".

Program seminarium, formy, warunki i koszt uczestnictwa Do pobrania
Karta zgłoszenia Do pobrania


19.09.2012r.

ODDZIAŁ STOŁECZNY STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA
KOŁO PRZY KG PSP

zaprasza na seminarium w dniu 18 października 2012r.
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54

"ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ -
aspekty inżynierskie i formalne"

Szanowni Państwo!

Oddział Stołeczny SITP, z uwagi na nawał licznych konferencji odbywających się jesienią br. w całym kraju, postanowił zorganizować zamiast kolejnej konferencji seminarium, wychodzące naprzeciw postulowanym potrzebom, formułowanym przez środowisko rzeczoznawców i projektantów.

Seminarium organizowane przez Oddział Stołeczny SITP - Koło przy Komendzie Głównej PSP poświęcone będzie rozwiązywaniu zagadnień ochrony przeciwpożarowej sprawiających najwięcej problemów projektantom, rzeczoznawcom do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przedstawicielom organów Państwowej Straży Pożarnej, formułowanych we wnioskach o wydanie opinii lub udzielenie wyjaśnień przez Komendę Główną PSP.

Wyrażamy nadzieję, że przedstawione podczas seminarium różne studia przypadków, poparte dyskusją z udziałem uczestników seminarium, pozwolą nie tylko na popularyzację i ugruntowanie właściwej praktyki postępowania w omawianym zakresie, ale także na sformułowanie wniosków w kontekście stworzenia w przyszłości lepszych rozwiązań, zarówno w wymiarze formalnym, jak i inżynierskim.

Seminarium objęte jest patronatem medialny kwartalnika "Ochrona Przeciwpożarowa" i miesięcznika "Przegląd Pożarniczy".

Program seminarium, formy, warunki i koszt uczestnictwa Do pobrania
Karta zgłoszenia Do pobrania


13.09.2012r.

Turniej Kręglarski o Puchar Prezesa Oddziału Stołecznego SITP

Zarząd Oddziału Stołecznego SITP serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów na Turniej Kręglarski o Puchar Prezesa Oddziału Stołecznego SITP w dniu 27 września 2012 r. od godz. 17.00 przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie w Rodzinnym Centrum Rozrywki "HULAKULA" (gmach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego). W programie imprezy sportowa rywalizacja, integracja koleżeńska, dobra zabawa i poczęstunek. Wstęp tylko dla osób z dobrym humorem.

Ogłoszenie o turnieju Zobacz

Z koleżeńskim pozdrowieniem    
Krzysztof Dąbrowski          
Prezes Oddziału Stołecznego SITP


20.07.2012r.

I Regaty o Puchar Oddziału Stołecznego SITP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy !

I Regaty o Puchar Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa już poza nami. Czas na krótkie podsumowanie.

W pierwszym i najważniejszym aspekcie sportowym zwyciężyła wspaniała regatowa walka fair play. Załogi plasowały się w poszczególnych wyścigach na różnych miejscach, co jest obrazem ciekawej, zaciętej walki. Wyniki regat w tabeli poniżej.

Puchar Oddziału Stołecznego wywalczyła załoga Oddziału Zachodniopomorskiego, w barwach której startował Prezes Oddziału Kol. Piotr Spodniewski. Jak zapowiedział przed regatami, tak uczynił. Puchar za II miejsce otrzymała załoga wspólna oddziałów Świętokrzyskiego i Stołecznego pod dowództwem doświadczonego morskiego skippera Kol. Ryszarda Stępkowskiego i dobrego taktyka Łukasza Dziewięckiego. III miejsce zajęła załoga Oddziału Gdańskiego z Kol. Waldemarem Laskowskim za sterem i dwoma koleżankami wypożyczonymi z innego jachtu, które wzbogaciły żeglarsko tę załogę. Na IV miejscu, ze stratą tylko 1 punktu do podium uplasowała się druga załoga Oddziału Zachodniopomorskiego ze sternikiem Kol. Piotrem Studzińskim. Środek stawki od miejsca V do VIII padł łupem licznie obsadzonych załóg z Oddziału Stołecznego. Na uwagę zasługuje tu załoga Kol. Rafała Rusieckiego, w składzie której startowała czteroosobowa rodzina Mazanków z Kol. Tomaszem na czele, przedstawicielem naszego członka wspierającego - firmy PROMAT TOP. To dobry przykład na wspólny udział członków Stowarzyszenia i ich rodzin w imprezach SITP.

Największe brawa za ducha walki należą się załogom z Oddziału Śląskiego, firm GEZE i PIEROT - członków wspierających Oddziału Stołecznego, którzy toczyli ze sobą pasjonującą walkę na miejscach IX - XI. Doświadczenie tych regat na pewno sprawi, że za rok każda załoga będzie miała szansę na jeszcze lepsze wyniki i miejsca.

Pasjonującą walkę w rozegranych pięciu wyścigach obserwowali nasi honorowi goście Kol. Bronisław Skaźnik Prezes SITP i Kol. Zdzisław Kiedio Sekretarz Generalny SITP, który wraz z Kol. Ryszardem Małolepszym Dyrektorem Izby Rzeczoznawców SITP stanowili profesjonalny duet fotografów. Zebrane, wspaniałe zdjęcia roześlemy wkrótce do wszystkich załóg. Wybrane zdjęcia Kol. Zdzisława Kiedio są już w galerii na tej stronie.

W drugim aspekcie integracyjnym sukcesem jest ranga tej imprezy, która dzięki reprezentacji sześciu Oddziałów SITP i dwóch członków wspierających, stała się samoistnie imprezą ogólnopolską naszego Stowarzyszenia. Na pokreślenie zasługuje tu fakt licznego udziału naszych kolegów będących w służbie czynnej Państwowej Straży Pożarnej z różnych jednostek w Kraju.

Pragnę serdecznie podziękować gospodarzom tego wspaniałego terenu cudownych jezior mazurskich st.bryg. inż. Jerzemu Kunickiemu Komendantowi Powiatowemu PSP w Giżycku i st. bryg. mgr inż. Krzysztofowi Kroszkiewiczowi Komendantowi Powiatowemu PSP w Mrągowie za okazaną pomoc przy organizacji i zabezpieczeniu ratowniczemu naszych regat. Gorąco dziękuję strażakom -ratownikom z JRG w Giżycku i OSP w Spytkowie za profesjonalizm. Dzięki Wam czuliśmy się bezpieczni.

Do zobaczenia za rok, bo większość uczestników już zgłosiła swój udział.

Z żeglarskimi pozdrowieniem    
Krzysztof Dąbrowski          
Komandor Regat            

Wyniki I regat o Puchar Oddziału Stołecznego SITP Pobierz


14.05.2012r.

Szanowni Uczestnicy
I Regat o Puchar Oddziału Stołecznego SITP

Uprzejmie informuję, że do Regat zostało zakwalifikowanych 11 załóg oraz 12-sta warunkowo (z Koła SITP przy SGSP), która ma szansę wystartować po spełnieniu wszystkich warunków udziału.
Załogi reprezentują następujące Oddziały SITP:

Jako komandorowi Regat wypada mi zameldować, że wszystkie przygotowania organizacyjne są poczynione i czekamy z niecierpliwością na Wasz przyjazd do Mariny Bełbot Yacht Charter od czwartku od godz. 17.00 do piątku do godz. 9.30. Sterników proszę, aby nie zapomnieli o patentach żeglarskich.

Na parkingu na terenie Mariny zarezerwowane jest bezpłatne miejsce na jeden samochód dla załogi. Pozostałe samochody mają miejsca odpłatne według cennika w Marinie (10 zł/dzień).

Z przyjemnością informujemy, że zamówiliśmy dobrą, żeglarską pogodę, bez udziału "zimnej Zośki" (nie ma żadnej wśród załogantek). Ale i tak śpiwory na jachcie są niezbędne, a żaden żeglarz nie zapomina o ciepłej bieliźnie i kurtce przeciwdeszczowej.

Prosimy zabrać ze sobą przede wszystkim wspaniałe humory, a my będziemy je przez cały czas podtrzymywać.

Życzymy szerokiej drogi na Mazury

Z żeglarskim pozdrowieniem               
Krzysztof Dąbrowski, Jerzy Rusiecki, Rafał Rusiecki
Organizatorzy Regat                     


19.03.2012r.

Informacje dodatkowe o regatach
Formularz zgłoszeniowy


17.04.2012r.

Spotkanie naukowo-techniczne na Stadionie Narodowym w Warszawie

Koło SITP przy KW PSP w Warszawie wraz z Zarządem Oddziału Stołecznego organizuje dla członków Oddziału Stołecznego SITP spotkanie naukowo-techniczne na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00

Więcej informacji


06.04.2012r.


04.04.2012r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE
"Działania kontrolne organów Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie warunków i organizacji pracy"

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Warszawa, 10.05.2012

Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - Oddział Stołeczny w Warszawie, zapraszają na:

seminarium szkoleniowe pn. "Działania kontrolne organów Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie warunków i organizacji pracy", która odbędzie się 10.05.2012 (od godz. 9:00) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Program warsztatów, koszty uczestnictwa, formularz zgłoszenia i pozostałe szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach:
1. Informacje o seminarium. Pobierz
2. Program konferencji. Pobierz
3. Karta zgłoszenia. Pobierz


strona główna | aktualności | o nas | członkowie wspierający | linki | kontakt tel. 0-22 620 32 25
0-22 319 92 02
fax. 0-22 620 21 16
Numer konta bankowego:
Bank Zachodni WBK S.A.
49 1090 1870 0000 0005 0400 2696

Jesteś naszym: gościem.
Ostatnia aktualizacja: 02 03 2023r.
created by mateusz fliszkiewicz & marcin kowalski