strona główna | e-mail | mapa strony
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 lok. 136
Strona Główna | Aktualności | Galeria | O Nas | Członkowie Wspierający | Linki | Kontakt

Aktualne | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 |
 24.12.2014r.

Życzenia Świąteczne


27.11.2014r.Dwa wyjazdy techniczne na narty

Oddział Stołeczny SITP organizuje w 2015 roku, dla swoich członków, dwa wyjazdy techniczne na narty do wyboru:

Więcej informacji Do pobrania


04.12.2014r.

Wigilia SITP


04.12.2014r.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Koło przy SGSP
Zakład Działań Gaśniczych
Zakład Wspomagania Decyzji

zapraszają na wykład otwarty pt.

Doskonalenie działań ratowniczych inspirowane metodyką SCRUM

Metodyka SCRUM polega na sprawowaniu empirycznej kontroli nad procesem opanowywania wiedzy i umiejętności przez zespoły informatyków, dostarczających gotowych produktów IT. Metodyka znana jest od ponad 20 lat. Czy można ją zaadaptować w procesie doskonalenia działań ratowniczych w PSP? Więcej pod adresem: www.scrumguides.org

Więcej informacji Do pobrania


15.10.2014r.

"BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW" WYMAGANIA PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W ODNIESIENIU DO BUDYNKÓW UŻYTKOWANYCH

Radom 24 październik 2014 r.

Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Koło w Radomiu,
- Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu,

przy patronacie:
- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu,
- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział w Radomiu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom z Państwa strony organizujemy sympozjum szkoleniowe kierowane przede wszystkim do właścicieli budynków, zarządców, inspektorów ochrony przeciwpożarowej, pracowników służby bhp. Sympozjum poświęcone będzie najczęściej pojawiającym się problemom podczas prowadzonych kontroli obiektów przez Państwową Straż Pożarną. Często problemy te wynikają z błędnej interpretacji zapisów prawnych dotyczących użytkowania obiektów. Sympozjum poświęcone będzie przedstawieniu, omówieniu i dyskusji nad najważniejszymi kwestiami dotyczącymi wymagań ochrony przeciwpożarowej pojawiającymi się podczas użytkowania budynków. Więcej informacji

Karta uczestnictwa Do pobrania


22.09.2014r.

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

oraz

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA: ODDZIAŁ STOŁECZNY I KOŁO ZAKŁADOWE PRZY CNBOP-PIB

zapraszają w dniu 14 listopada 2014 r. na:

XI KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ
"STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG)"

CEL KONFERENCJI

Celem tegorocznej konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie stałych urządzeń gaśniczych wodnych, gazowych oraz do wykrywania i gaszenia iskier. Podobnie jak w przypadku poprzednich konferencji, tegoroczne spotkanie przygotowujemy z myślą o producentach, dystrybutorach, firmach projektowo-instalacyjnych, inwestorach, towarzystwach ubezpieczeniowych, służbach prewencji pożarowej Państwowej Straży Pożarnej i rzeczoznawcach, tj. tych kręgach fachowych, które aktywnie uczestniczą w rozwoju stałych urządzeń gaśniczych w Polsce.

KOMITET DO SPRAW MERYTORYCZNYCH:

Jan Czardybon
Zakład Aprobat Technicznych CNBOP-PIB
Tel. kom: (0) 501 341 518
e-mail: jczardybon@cnbop.pl

KOMITET DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH:

Dorota Gajownik
Dział Szkoleń CNBOP-PIB
Tel. (22) 76 93 391
e-mail: dgajownik@cnbop.pl

Magda Ślarzyńska
Dział Szkoleń CNBOP-PIB
Tel. (22) 76 93 391
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl

Opłaty, warunki uczestnictwa w konferencji Do pobrania
Program konferencji Do pobrania

Szczegółowe informacje dostępne są u organizatorów na stronie CNBOP-PIB pod linkiem:
https://www.cnbop.pl/dzialy/ds/aktualnosci/konferencja/SUG


15.09.2014r.

Turniej Kręglarski o Puchar 30-lecia Oddziału Stołecznego SITP

Zarząd Oddziału Stołecznego SITP serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów na Turniej Kręglarski o Puchar 30-lecia Oddziału Stołecznego SITP w dniu 23 września 2014 r. od godz. 17.00 przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie w Rodzinnym Centrum Rozrywki "HULAKULA" (gmach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego). W programie imprezy sportowa rywalizacja, integracja koleżeńska, dobra zabawa i poczęstunek. Wstęp tylko dla osób z dobrym humorem.

Ogłoszenie o turnieju Zobacz

Z koleżeńskim pozdrowieniem    
Krzysztof Dąbrowski          
Prezes Oddziału Stołecznego SITP


08.08.2014r.

III regaty o Puchar Oddziału Stołecznego SITP

W krainie mazurskich jezior w Wilkasach koło Giżycka od 8 do 11 maja rozgrywane były III Regaty o Puchar Oddziału Stołecznego SITP i Puchar 30-lecia Oddziału Stołecznego SITP. Bazą regat był port jachtowy Marina Bełbot Yacht Charter, wyścigi odbywały się na jeziorach: Kisajno, Łabab i Dobskim. Do udziału w regatach zostali zaproszeni członkowie SITP z całej Polski oraz firmy będące członkami wspierającymi SITP. Zgłosiło się 19 załóg z sześciu oddziałów SITP: Gdańskiego, Stołecznego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Zachodniopomorskiego i oddziału w Olsztynie oraz trzech firm: Geze, Pierot i Smay.

W regatach uczestniczyło 98 zawodników, wraz z zaproszonymi gośćmi (z rodzinami) i sympatykami SITP na imprezie pojawiło się 130 osób. Załogi startowały w dwóch klasach turystycznych jachtów kabinowych Bolero 805 (14 załóg) i Bingo 930 (pięć załóg). Wyścig długodystansowy został rozegrany w tzw. klasie open. Mimo kapryśnych warunków pogodowych w ciągu dwóch dni (w piątek i w sobotę) rozegranych zostało sześć wyścigów krótkodystansowych oraz jeden wyścig długodystansowy - ten ostatni o Puchar 30-lecia Oddziału Stołecznego SITP.

Wyniki regat są następujące:

 1. Puchar 30-lecia Oddziału Stołecznego SITP zdobyła załoga Krzysztofa Budka ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Pozostałe 18 załóg otrzymało miniatury pucharu za uczestnictwo.
 2. Puchary Oddziału Stołecznego SITP zdobyły załogi:
   w klasie Bolero 805
  • Krzysztofa Dąbrowskiego - I miejsce(Oddział Stołeczny),
  • Krzysztofa Budka - II miejsce(Oddział Stołeczny),
  • Rafała Rusieckiego - III miejsce(Oddział Stołeczny);
   w klasie Bingo 930
  • Piotra Studzińskiego - I miejsce (Oddział Stołeczny/ Zachodniopomorski),
  • Rafała Adamca - II miejsce (Oddział Stołeczny),
  • Roberta Sieradzkiego - III miejsce (firma SMAY).

Członkowie startujących załóg otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś każdy uczestnik imprezy pamiątkową koszulkę z nadrukiem logo regat i sponsorów. Wieczorami, w piątek i w sobotę (już po ogłoszeniu wyników), wszyscy spotykali na kolacjach grillowych, koncertach zespołu B.O.R.Y i wspólnym szantowaniu.

Warto podkreślić, że mimo bardzo ostrej rywalizacji załóg zachowano zasady bezpieczeństwa i fair play. Regaty ratowniczo zabezpieczali strażacy z JRG Giżycko i OSP Spytkowo. W tym miejscu za okazaną pomoc dziękujemy komendantowi powiatowemu PSP w Giżycku st. bryg. Jerzemu Kunickiemu i komendantowi gminnemu OSP Markowi Cudnemu. Za organizację regat słowa szczerego uznania należą się wielkiemu pasjonatowi żeglarstwa Krzysztofowi Dąbrowskiemu (prezesowi Oddziału Stołecznego SITP, wiceprezesowi SITP) oraz Rafałowi i Jerzemu Rusieckim. Możemy też już zdradzić termin następnych regatowych zmagań: 7-11 maja 2015 r.

Wyniki regat o Puchar Oddziału Stołecznego SITP
Wyniki regat o Puchar 30-lecia Oddziału Stołecznego SITP
Galeria III regat SITP

Zdzisław Kiedio
Sekretarz Generalny SITP


12.03.2014r.

Informacje dodatkowe o regatach
Formularz zgłoszeniowy


18.04.2014r.


08.01.2014r.

II SEMINARIUM

"ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ -
aspekty inżynierskie i formalne"

23 stycznia 2014 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyło się objęte patronatem honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej II Seminarium "ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - aspekty inżynierskie i formalne" zorganizowane przez Koło SITP przy Komendzie Głównej PSP. Tematyka seminarium była poświęcona istotnym kwestiom nurtującym środowisko pożarnicze, między innymi w zakresie:

 1. Procedur związanych z odbiorami obiektów i oceną istotności stwierdzanych uchybień, rzutującą na rodzaj i charakter zgłaszanych uwag lub sprzeciwu.
 2. Projektowania i funkcjonowania systemów monitoringu pożarowego.
 3. Przechowywania paliw na użytek własny oraz w budynkach.
 4. Zasad określania dostępu do obiektów z drogi pożarowej.
 5. Zasad inżynierskiego określania warunków ewakuacji.
 6. Zasad inżynierskiego określania bezpiecznych odległości pomiędzy zbiornikami gazu płynnego LPG a budynkami.
 7. Zasad określania odległości minimalnych pomiędzy obiektami, ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej.
 8. Wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla lądowisk wyniesionych.

Obok wyżej wymienionych "typowych" kwestii dyskutowanych najczęściej w środowisku pożarniczym poruszone zostały również zagadnienia nawiązujące do styku prewencji "inżyniersko - administracyjnej" sformalizowanej w przepisach przeciwpożarowych oraz tzw. prewencji społecznej, widocznej najbardziej w odniesieniu do budynków mieszkalnych.

Uczestnicy seminarium otrzymali cenne materiały: "Zbiór wyjaśnień udzielonych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w latach 2010-2013" wydany na płycie CD wraz z numerem 4/13 kwartalnika SITP "Ochrona Przeciwpożarowa" oraz prezentacje ww. zagadnień merytorycznych na pendrive o pojemności 16 GB - funkcjonalnym gadżecie Koła SITP przy KG PSP (kilka jest jeszcze dostępnych w Izbie Rzeczoznawców SITP).

W seminarium uczestniczyło 258 osób, wypełniając salę do ostatniego miejsca. Niestety nie wszystkich chętnych do udziału w seminarium dało się pomieścić na największej auli SGSP.

Opracowanie: Rafał Szczypta, Krzysztof Dąbrowski

Galeria


strona główna | aktualności | o nas | członkowie wspierający | linki | kontakt tel. 0-22 620 32 25
0-22 319 92 02
fax. 0-22 620 21 16
Numer konta bankowego:
Bank Zachodni WBK S.A.
49 1090 1870 0000 0005 0400 2696

Jesteś naszym: gościem.
Ostatnia aktualizacja: 02 03 2023r.
created by mateusz fliszkiewicz & marcin kowalski