strona główna | e-mail | mapa strony
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 lok. 136
Strona Główna | Aktualności | Galeria | O Nas | Członkowie Wspierający | Linki | Kontakt

Aktualne | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 |
 23.12.2013r.

ODDZIAŁ STOŁECZNY STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA
KOŁO PRZY KG PSP

zaprasza na II seminarium w dniu 23 stycznia 2014r.
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54

"ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ -
aspekty inżynierskie i formalne"

Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Oddział Stołeczny SITP - Koło przy Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej zaprasza do udziału w drugim seminarium poświęconemu rozwiązywaniu zagadnień ochrony przeciwpożarowej sprawiających najwięcej problemów projektantom, rzeczoznawcom do spraw zabezpieczeń przeciw- pożarowych oraz przedstawicielom organów PSP, formułowanych we wnioskach o wydanie opinii lub udzielenie wyjaśnień przez Komendę Główną PSP. Wyrażamy nadzieję, że przedstawione studia przypadków, poparte dyskusją z udziałem uczestników seminarium pozwolą nie tylko na popularyzację i ugruntowanie właściwej praktyki postępowania w omawianym zakresie, ale pozwolą także na sformułowanie wniosków w kontekście stworzenia w przyszłości lepszych rozwiązań, zarówno w wymiarze formalnym, jak i inżynierskim.

Uczestnicy seminarium otrzymają zbiór wyjaśnień dotyczących problematyki stosowania wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie były udzielane w ostatnich latach przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Seminarium objęte jest patronatem honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Program seminarium Do pobrania
Karta zgłoszenia z formami, warunkami i kosztami uczestnictwa Do pobrania


22.12.2013r.

Życzenia Świąteczne


20.12.2013r.

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie władz Oddziału Stołecznego SITP

W dniu 12 grudnia 2013 r. odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie wspólne władz Oddziału Stołecznego SITP, wybranych na IX Zebraniu Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP w dniu 22 listopada 2013 r. Głównym celem posiedzenia było ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału Stołecznego SITP.

Pełna Informacja


20.12.2013r.

IX Zebranie Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP

W dniu 22 listopada 2013 r. na sali konferencyjnej w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, przy ul. Podchorążych 38 odbyło się IX Zebranie Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP, na którym delegaci reprezentujący członków Kół naszego Stowarzyszenia dokonali wyboru nowych władz Oddziału Stołecznego SITP. W uroczystości otwarcia Zebrania Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP udział wzięli: generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, kol. Bronisław Skaźnik Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, st. płk. w st. spocz. Henryk Jaworski członek honorowy SITP, przedstawiciele członków wpierających oraz wielu innych zaproszonych gości honorowych Oddziału Stołecznego SITP.

Pełna Informacja


10.12.2013r.

Wigilia SITP


21.10.2013r.

Zawiadomienie

Zarząd Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zgodnie z § 37 ust. 6 Statutu SITP, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu IX Zebrania Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP (sprawozdawczo-wyborczego), które odbędzie się w dniu 22 listopada 2013 r. o godz. 11.00 w pierwszym terminie lub o godz. 11.30 w drugim terminie, w siedzibie Komendy Głównej PSP przy ul. Podchorążych 38, w sali 226 na II piętrze w budynku nr 4.

Porządek obrad jest przedstawiony poniżej. W przerwie obrad ok. godz. 14.00 jest przewidziany obiad dla uczestników Zebrania.

Prezes Oddziału Stołecznego SITP
Krzysztof Dąbrowski          

Porządek obrad


25.08.2013r.

Zarząd oddziału organizuje wyjazd techniczny do GRUZJI w dniach 20 października - 30 października 2013 r.

W programie wyjazdu:

Koszt wyjazdu: 4225 PLN od osoby, który zawiera: przelot w obie strony, opłatę bagażu (max. 20 kg + podręczny 5 kg.), śniadania, obiady, kolacje, noclegi, autokar, przewodnik-tłumacz, rafting, konie i samochody w górach, ubezpieczenie (bilety wstępu do muzeów, wystaw, ogrodów - płatne dodatkowo). Dla członków Oddziału Stołecznego SITP z opłaconymi składkami, przewidziane jest dofinansowanie (w zależności od aktywności poszczególnych członków SITP).

Zgłoszenia przyjmuje Kol. Ryszard Bownik, tel. 502 319 371, e-mail: r.bownik @ chello.pl
Wpłatę zaliczki w kwocie 1300 PLN od osoby należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2013 r. przelewem na konto Oddziału Stołecznego SITP: 49 1090 1870 0000 0005 0400 2696 w Banku Zachodnim WBK S.A., z podaniem imienia, nazwiska i dopiskiem "Wyjazd do Gruzji". Pozostałą część kwoty należy wpłacić do dnia 10 października 2013 r.

Ramowy program wyjazdu znajduje się w załączniku poniżej.

Prezes Oddziału Stołecznego SITP
Krzysztof Dąbrowski          

Ramowy program wyjazdu


05.09.2013r.

"OD PROJEKTU DO ODBIORU"
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Radom, 27 września 2013 r.

Organizatorzy:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom z Państwa strony organizujemy sympozjum szkoleniowe kierowane przede wszystkim do inwestorów i wykonawców, architektów, projektantów branżowych, kierowników budowy, pracowników służby bhp, specjalistów i instalatorów powiązanych z ochrona przeciwpożarową. Sympozjum poświęcone będzie najczęściej pojawiającym się problemom podczas prowadzonych odbiorów obiektów przez Państwową Straż Pożarną. Często problemy te wynikają z błędów powstających w trakcie projektowania i uzgadniania dokumentacji projektowej. Sympozjum poświęcone będzie przedstawieniu, omówieniu i dyskusji nad najważniejszymi kwestiami dotyczącymi wymagań ochrony przeciwpożarowej pojawiającymi się podczas projektowania budynków.

Więcej informacji w załączonych poniżej plikach:
Program sympozjum
Karta zgłoszenia


30.08.2013r.

Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - koło SITP przy SGSP, zapraszają na:

PANEL DYSKUSYJNY

Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego - problemy, metody, rozwiązania
Budynki wysokościowe

Panel dyskusyjny odbędzie się 26.09.2013 o godz. 10:00 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Spotkanie ma charakter dyskusyjno - szkoleniowy. Zakres tematyczny panelu obejmie następujące zagadnienia:

Więcej informacji w załączonych poniżej plikach:
Informacja o panelu dyskusyjnym
Program panelu dyskusyjnego
Karta zgłoszenia

Przewodniczący Koła SITP przy SGSP
Waldemar Jaskółowski          


09.09.2013r.

Turniej Kręglarski o Puchar Prezesa Oddziału Stołecznego SITP

Zarząd Oddziału Stołecznego SITP serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów na Turniej Kręglarski o Puchar Prezesa Oddziału Stołecznego SITP w dniu 17 września 2013 r. od godz. 17.00 przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie w Rodzinnym Centrum Rozrywki "HULAKULA" (gmach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego). W programie imprezy sportowa rywalizacja, integracja koleżeńska, dobra zabawa i poczęstunek. Wstęp tylko dla osób z dobrym humorem.

Ogłoszenie o turnieju Zobacz

Z koleżeńskim pozdrowieniem    
Krzysztof Dąbrowski          
Prezes Oddziału Stołecznego SITP


06.06.2013r.

WALNE ZEBRANIE KG PSP

Zgodnie z § 55 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Zarząd Koła SITP przy KG PSP w Warszawie zwołuje

Walne Zebranie Członków Koła SITP przy Komendzie Głównej PSP

w celu wyboru członków Zarządu Koła oraz delegatów na IX Zebranie Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP.

Walne Zebranie Członków Koła SITP przy KG PSP odbędzie się w dniu 13 czerwca 2013 r. o godz. 14.00 w siedzibie Komendy Głównej PSP (budynek nr 4, II piętro, sala 226).

Członkowie Koła SITP przy KG PSP otrzymają pisemne zawiadomienia wraz z porządkiem obrad. W obradach mogą wziąć udział zaproszeni goście oraz wszyscy chętni, którzy zgłoszą deklarację działania w Kole SITP przy KG PSP.

Po zebraniu zapraszamy na obiad (od godz. 170.0) i kręgle (od godz. 18.00) do Rodzinnego Centrum Rozrywki "HULAKULA" (gmach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego) przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie. W programie imprezy integracja koleżeńska, dobra zabawa i poczęstunek.

Przewodniczący Koła SITP
przy KG PSP         
Paweł Janik      


05.06.2013r.

WALNE ZEBRANIE KW PSP

Zgodnie z § 55 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Zarząd Koła SITP przy KW PSP w Warszawie zwołuje

Walne Zebranie Członków Koła SITP przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie

w celu wyboru członków Zarządu Koła oraz delegatów na IX Zebranie Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP.

Walne Zebranie Członków Koła SITP przy KW PSP odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013 r. o godz. 15.00 w pierwszym lub o godz. 15.15 w drugim terminie w Ośrodku Szkolenia PSP przy ul. Majdańskiej 38/40 w Warszawie. Po zebraniu wszystkich uczestników zapraszamy na poczęstunek i spotkanie integracyjne przy piwie do restauracji hotelu FELIX przy ul. Omulewskiej 24 w Warszawie.

Przewodniczący Koła SITP
przy KW PSP         
Ireneusz Kopczyński    

Porządek obrad


11.03.2013r.

Informacje dodatkowe o regatach
Formularz zgłoszeniowy


29.03.2012r.


strona główna | aktualności | o nas | członkowie wspierający | linki | kontakt tel. 0-22 620 32 25
0-22 319 92 02
fax. 0-22 620 21 16
Numer konta bankowego:
Bank Zachodni WBK S.A.
49 1090 1870 0000 0005 0400 2696

Jesteś naszym: gościem.
Ostatnia aktualizacja: 02 03 2023r.
created by mateusz fliszkiewicz & marcin kowalski